HİZMETLERİMİZ

HAYAT SİGORTASI

Mesuliyet Sigortası

Şahısların ve sorumluluğu altında olan gerçek ve tüzel kişilerin üçüncü şahıslara kazara verebilecekleri her türden zarar sebebiyle muhatap olabilecekleri tazminat taleplerini teminat altına alan sigorta türüdür. Bu kazara oluşan zararlar ve tazminat talepleri karşısında sigortalı işletme korunur ve yasal işlem masrafları karşılanır. Ortaya çıkan tazminat talepleri poliçede belirtilen sınırlara kadar temin edilir.