HİZMETLERİMİZ

HAYAT SİGORTASI

Elementer Sigortalar

Hayat harici sigortalara verilen isimdir. Kişinin canı harici, mevcut değerlerinin ve mal varlığının güvence altına alınması, bu mal varlığının da değeri üzerinden bir bedel karşılığında teminat altına alınması ile ilgilidir.

Elementer sigortaların kapsamına, yukarıda da tarif edildiği gibi, para ile ifade edilebilen ve yasa ile korumaya değer olan her tür menfaat girmektedir. Şimdi, kısa başlıklar altında elementer sigorta çeşitlerini inceleyelim:

Yangın sigortaları: Bir yangının neden olduğu her tür hasarı karşılamak üzere yapılır. Konutlar için olduğu kadar, depolar, ardiyeler, imalathaneler, fabrikalar ve benzeri binalar için de yapılabilir. Yangın sigortaları ile sadece gayrimenkuller değil, binada bulunan eşyalar, demirbaşlar ve ticari mallar da güvence altına alınır.

Kaza sigortaları: Sigortalının iradesi dışında meydana gelecek bir olay sonucunda, mallarına veya kendisine bir zarar gelmesi durumunda bu hasarı güvence altına almak için yapılır. Ayrı ayrı kişiler için veya mallar için yapılıyor olabilir.

Nakliyat sigortaları: Karayolu, denizyolu, havayolu gibi çeşitli yollarla taşınmakta olan malların, bu araçlara yüklenmesi, taşınması, boşaltılması ve aktarılması durumlarında meydana gelecek hasarı güvence altına almak için yapılır.

Mühendislik sigortaları: İnşaat, makine kırılması, montaj, elektrik ve elektronik cihazlar gibi, mühendislik gerektiren çalışmalar sırasında ortaya çıkacak hasarın güvence altına alınması için yapılır.

Kasko sigortaları: Motorlu her türlü aracın ister hareket halinde ister durdukları yerde, kaza sonucu veya herhangi bir şekilde zarar görmeleri durumunda ortaya çıkan hasarın güvence altına alınması için yapılır.

Deprem sigortaları: Zorunlu olarak yaptırılan DASK veya normal deprem sigortaları ile, deprem sonrasında binada ve eşyalarda meydana gelebilecek zararın karşılanması için yapılır.